جهت ثبت و پیگیری شکایات در ساعات اداری لطفا با شماره 38809-051 داخلی 109 و در ساعات غیر اداری با شماره 09153008015 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-خیابان راهنمایی-بین چهارراه راهنمایی و راهنمایی 23-پلاک 44 -واحد 1 -کد پستی- 9183913159 مراجعه نمایید